İKİNCİ HİSSƏ


ƏLAVƏ LADLAR

6. «Sarənc» ladında melodiyalar bəstələnməsi.

«Segah» ladında və onun şöbələrində musiqi bəstələmək qaydalarının hamısı eynilə «Sarənc» ladına da aiddir.

Aşağıda «Sarənc» ladında yazılmış əsərə nümunə göstəririk.Bu misalda «Əraq» şöbəsi bir oktava yuxarı köçürülmüş «Mayeyi-Sarənc» ilə əvəz olunmuşdur.

Bununla da, Azərbaycan xalq musiqisinə aid əsas müddəaların və Azərbaycan ladlarında musiqi bəstələmək qaydalarının izahı bitir.[ Sarənc: səhifələr 1 2 ]

| Çahargah | Şahnaz | Sarənc |

 

 

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en