ƏLAVƏ

Xalq musiqisi nümunələri

Bu nümunələri musiqi cəhətindən təhlil etmək lazımdır. Misal olaraq iki musiqi nümunəsinin ətraflı təhlili verilir.Birinci nümunə do mayəli «Rast» ladında qurulmuş el havasıdır.[ səhifələr 1 2 3 4 5 ]

  

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en