ƏLAVƏ

 


Sol mayəli «Bayatı-Şiraz» ladında rəng.


Sol mayəli «Bayatı-Şiraz» ladında rəng.


Sol mayəli «Çahargah» ladında rəng.
səhifələr 1 2 3 4 5

 


 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en