İKİNCİ HİSSƏ


ƏLAVƏ LADLAR

2. İkinci növ «Çahargah» ladında melodiyalar bəstələnməsi

İkinci növ «Çahargah» ladında melodiyalar bəstələmək üçün müvafiq fəsildə birinci növ «Çahargah» ladına aid göstərilmiş qaydalar əsas götürülməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ikinci növ «Çahargah» ladında musiqi bəstələyərkən bəzi melodik ifadələr birinci növ «Çahargah»ın pərdələrindən istifadə olunmasını tələb edir.

Aşağıda ikinci növ «Çahargah» ladında yazılmış bir əsər nümunəsini bütün şöbələri ilə birlikdə göstəririk.
[ Çahargah: səhifələr 1 2 ]

| Çahargah | Şahnaz | Sarənc |

 

 

 

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en