İKİNCİ HİSSƏ

XALQ ÜSLUBUNDA AZƏRBAYCAN LADLARINDA MUSİQİ BƏSTƏLƏMƏK QAYDALARI


I. XALİS KVARTALAR QURULUŞU

 

Bəstələnmiş havanın üçüncü dəfə genişlənməsinə misal:Növbəti şöbə «Bayatı-kürd»dür. «Bayatı-kürd»də səciyyəvi cəhət mayənin kvintasından sərhəd tonuna sıçrayış edilməsidir. Bu halda mayənin kvintası öz vəzifəsini dəyişərək, yeni «Şur» ladının mayəsi vəzifəsini görür (kvinta quruluşu tərəfə yönəlmə). Beləliklə, yeni «Şur» pərdələrinin əlavə olunması hesabına səsqatarının genişlənməsi imkanı əldə edilir.
«Bayatı-kürd»ün birinci ifadəsi ikinci xanənin əvvəlində, adətən yeni mayədə qurtarır; cavabverici ifadə də həmin mayədə bitir.


Cavabverici cümlə səkkizinci xanədə yenə mayədə tamamlanmalıdır.

Bundan sonra baş kökə qayıtmaq lazımdır.

Buna görə də «Hicaz»ın birinci cümləsini təkrar edib, onu «Mayeyi-Şur»un cavabverici cümləsi ilə bağlamaq tələb olunur.


Bəstələnmiş havanın dördüncü dəfə genişlənməsinə misal:[ Şur: səhifələr 1 2 3 4 5 ]

| Rast | Şur | Segah |

 


 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en