DİDAKTİK MATERİAL

"ÇAHARGAH"

 


1. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Təsnif:

"Çahargah mayə təsnifi". İfa edir: R.Muradova

"Bəstə-Nigar təsnifi". İfa edir: X.Şuşinski

"Hasar təsnifi". İfa edir: Ə.Məmmədov

Rəng:

"Hasar rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı

"Çahargah rəngi". İfa edir: Ə.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı

Muğam:

"Çahargah" İfa edir: İslam Rzayev,
xalq çalğı alətləri ansamblı, konsertmeyster Firuz Əliyev (tar).

"Mənsuriyyə" zərbi muğamı.
İfa edir: Y.Məmmədov


2. AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİ:

İnstrumental musiqi:

Üzeyir Hacıbəyli. “Cəngi” pyesi.
(işləyəni İsmayıl Hacıbəyov).
İfa: Fərhad Bədəlbəyli və
«Ostankino» teleradioşirkətinin böyük simf. Ork.
Dir. R.Məlikaslanov

Üzeyir Hacıbəyli. “Çahargah fantaziyası”.
ART Niyazi adına simf. Ork. Dir. İsmayıl Hacıyev

Əfrasiyab Bədəlbəyli."Qız qalası" baleti:
Giriş

Qara Qarayev. “Yeddi gözəl” baletindən:
Vals

Vokal musiqi:


C.Cahangirov. "Çahargah".
İfa edir: Azərbaycan Dövlət xor kapellası
Dirijor: E.Novruzov


T.Quliyev."Bəxtəvər oldum"
İfa edir: Bülbül"RAST"|"ŞUR"|"SEGAH"|"ŞÜŞTƏR"| "BAYATI-ŞİRAZ"
|"HÜMAYUN"| "SARƏNC"

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en