DİDAKTİK MATERİAL

"ŞUR"


1. XALQ MUSİQİSİ

Mahnı:

"Bazarda alma". İfa edir: X.Qasımova
"Gül açdı". İfa edir: Q.Rüstəmov

Rəqs:

"Qızıl gül". İfa edir: B.Salahov ad. «Araz» xalq çalğı alətləri ansamblı2. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Təsnif:

"Şur təsnifi". İfa edir: Bülbül


Muğam :

"Şur". İfa edir: R.Şükürov

"Şur". İfa edir: Əlibaba Məmmədov,
Ağasəlim Abdullayev (tar), Mirnazim Əsədullayev (kamança).

Rəng :

"Şur rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı3. AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİ:


Opera və musiqili komediyalar:

Üzeyir Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” operasından:
II şəkil. Ərəblərin xoru “Vermə, vermə”.
V şəkil. Leyli və İbn-Səlamın dueti.

Üzeyir Hacıbəyli. “Koroğlu” operasından:
Uvertüra
III pərdə. “Çənlibel” xoru

 

Üzeyir Hacıbəyli. “Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Müqəddimə

Gülçöhrənin ariyası “Aşiq oldum”


Simfonik musiqi:

F. Əmirov. Simfonik muğam "Şur".
İfa edir: Ostankino Radio və Televiziyasının Simfonik orkestri. Dirijor: Niyazi.

Kamera instrumental musiqisi:

Üzeyir Hacıbəyli. «Aşıqsayağı» triosu
İfa edir: Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri
Dirijor -Y.Imanov

C.Quliyev "Skripka və saz üçün sonata"


Vokal musiqi:

Üzeyir Hacıbəyli. “Şəfqət bacısı” mahnısı.

Üzeyir Hacıbəyli. “Yaxşı yol” mahnısı."RAST"|"SEGAH"|"ŞÜŞTƏR"|"ÇAHARGAH"| "BAYATI-ŞİRAZ" |
"HÜMAYUN"| "SARƏNC" 

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en