DİDAKTİK MATERİAL

"SEGAH"

 


1. XALQ MUSİQİSİ

Mahnı:

"Qaçaq Nəbi". İfa edir: Bülbül

"Ay bəri bax". İfa edir: Bülbül

"Kəklik". İfa edir: Bülbül


Rəqs:


"Tərəkəmə". İfa edir: Ş.İmanov

"Mirzəyi". İfa edir: C.Qaryağdıoğlu ad. üçlük2. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Muğam:
İnstrumental muğam "Segah".
İfa edir: B.Mənsurov (tar)


"Segah"
İfa edir: Əlibaba Məmmədov,
Möhlət Müslümov (tar), Fəxrəddin Dadaşov (kamança).

Təsnif:
"Segah təsnifi". İfa edir:Bülbül

"Segah təsnifi". İfa edir: A.Babayev

"Zabul-Segah təsnifi". İfa edir: R.Şükürov

Rəng:
"Segah rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı


3. AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİ:

Opera və musiqili komediyalar:

Üzeyir Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” operasından:
I şəkil. Leyli və Məcnunun dueti.
V şəkil. Məcnunun şikayəti.

Üzeyir Hacıbəyli. “Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Əsgərin ariyası “Nalədəndir ney kimi”.
Gülşöhrənin etirafı “Məni saldı yanan dərdə”.
Asiyanın mahnısı “Gözəlim, yar gözəlim”.

Romanslar:

Üzeyir Hacıbəyli. “Sənsiz”.
İfa edir: Bülbül


Mahnılar:

Üzeyir Hacıbəyli. “Qaragöz” mahnısı.

V. Adıgözəlov. "Qərənfil".
Sözləri: Natəvan, ifa edir: R.Behbudov.

C.Cahangirov. "Ana".
Sözləri: İ. Səfərli, ifa edir: R.Behbudov."RAST"|"ŞUR"|"ŞÜŞTƏR"|"ÇAHARGAH"| "BAYATI-ŞİRAZ" |
"HÜMAYUN"| "SARƏNC"

  

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en