DİDAKTİK MATERİAL

"ŞÜŞTƏR"

 


1. XALQ MUSİQİSİ

Mahnı:

"Gözəlim sənsən". İfa edir: Q.Rüstəmov

"Aman təklik əlindən". İfa edir: R.Muradova

"Girdim yarın bağçasına". İfa edir: T.Qasımov

Rəqs:
"Yüz bir". İfa edir: Ə.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı2. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Muğam:


İnstrumental muğam "Şüştər". İfa edir: B.Mənsurov (tar)

"Şüştər" İfa edir: Qəzənfər Abbasov, Sevinc Sarıyeva
Ağasəlim Abdullayev (tar), Mirnazim Əsədullayev (kamança).

Rəng:


"Şüştər rəngi". İfa edir: Ə.Bakıxanov ad. xalq
çalğı alətləri ansamblı3. XALQ-PROFESSİONAL MUSİQİSİ

Aşıq havaları:


"Mansırı". İfa edir: Aşıq Hüseyn Saraclı


4. AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİ

Opera və musiqili komediyalar:

Üzeyir Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” operasından: 
III şəkil. Xor “Məcnun, Məcnun”
III şəkil. Leyli və İbn Səlamın dueti

Üzeyir Hacıbəyli. “Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Gülçöhrənin naləsi “Hicran dərdi”.
Gülçöhrənin ariyası “Bülbülü zarən”.
"RAST"|"ŞUR"|"SEGAH"|"ÇAHARGAH"| "BAYATI-ŞİRAZ" |
"HÜMAYUN"| "SARƏNC" 

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en