DİDAKTİK MATERİAL

"HÜMAYUN"


1. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Muğam:

İnstrumental muğam "Hümayun"
İfa edir: B.Mənsurov (tar)

"Hümayun" İfa edir: İslam Rzayev,
Ağasəlim Abdullayev (tar), Mirnazim Əsədullayev (kamança).

 

2. AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİ

Qara Qarayev. “Yeddi gözəl” baletindən:
Gözəllər gözəlinin rəqsi."RAST"|"ŞUR"|"SEGAH"|"ŞÜŞTƏR"| "ÇAHARGAH"
|"BAYATI-ŞİRAZ" | "SARƏNC"

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en