DİDAKTİK MATERİAL

"RAST"


1. XALQ MUSİQİSİ

Mahnı:

"Aman nənə". İfa edir: Dövlət mahnı və rəqs ansamblı

"Mən gedirəm Zəngilana". İfa edir: Z.Adıgözəlov

"Çal-oyna". İfa edir: Bülbül.

Rəqs:

"Brilliant". İfa edir: Ə.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı

"Əsgəranı". İfa edir: B.Salahov ad. «Araz» xalq çalğı alətləri ansamblı2. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Muğam:

İnstrumental muğam "Rast". İfa edir: B.Mənsurov (tar)

"Rast" muğamı İfa edir: Ağaxan Abdullayev,
Möhlət Müslümov (tar), Fəxrəddin Dadaşov (kamança).


Rəng :

"Rast". İfa edir: Muğam Teatrının solistləri

"Əraq". Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri orkestri

 

3. AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİ:

Opera və musiqili komediyalar:

Üzeyir Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” operasından

Müqəddimə
“Şəbi-hicran” xoru
III şəkil. Qonaqların xoru və rəqs
IV şəkil. Ərəblərin xoru “Söylə bir görək”

IV şəkil. Nofəlin xor ilə səhnəsi:
Nofəlin oxuması
Xor


Üzeyir Hacıbəyli. “Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Əsgərin mahnısı “Arşın mal alan”
Qızların xoru
Cahan xalanın mahnısı “Çadramı sallam başıma”

Üzeyir Hacıbəyli. “O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasından:
Rüstəm bəylə Məşədi İbadın dueti

Simfonik musiqi:

Niyazi. "Rast" Simfonik muğam
İfa edir: P.İ.Çaykovski ad. BSO.
Dirijor: Y.Adıgözəlov


Orkestr üçün bəstələr:

C.Quliyev. "Simfonik orkestr və zurna üçün uvertüra"

Vokal musiqi:

Üzeyir Hacıbəyli. “Milli marş”
Üzeyir Hacıbəyli. “Döyüşçülər marşı”
Üzeyir Hacıbəyli. “Ey Vətən” xoru
Niyazi "Arzu" İfa edir: Bülbül.
"ŞUR"|"SEGAH"|"ŞÜŞTƏR"|"ÇAHARGAH"| "BAYATI-ŞİRAZ"|
"HÜMAYUN"| "SARƏNC"

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en