DİDAKTİK MATERİAL

"SARƏNC"


1. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Təsnif:

"Sarənc təsnifi". İfa edir: Bülbül

Rəng:

"Sarənc rəngi". İfa edir: Ə.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı
"RAST"|"ŞUR"|"SEGAH"|"ŞÜŞTƏR"| "ÇAHARGAH"|
"BAYATI-ŞİRAZ"|"HÜMAYUN"|

 

 

 

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en